image7

India heeft nog steeds geen watervoorzieningssysteem zoals in ons land. De mensen zijn aangewezen op ondergrondse waterreservoirs via waterputten en rivieren.

Door de ontbossing tijdens de Brits-koloniale tijd wordt tijdens het natte seizoen minder water opgevangen. Het water spoelt rechtstreeks naar de rivieren. De ondergrondse waterreservoirs raken dus niet gevuld en de waterputten moeten steeds dieper gemaakt worden.

De modernisering van de landbouw heeft tevens tot gevolg dat veel water nodig is voor irrigatie van akkergronden. Bovendien wordt de bemesting opgevoerd en worden in grote mate verdelgingsproducten gebruikt.

Een bijkomend probleem is de groeiende stadsbevolking die zijn huisafval via de riolering voor het grootste deel in de rivieren dropt. Ook de industrie loost zijn ongezuiverde afval zomaar in de rivieren.

De sterk groeiende bevolking van India wordt dus geconfronteerd met een kleinere watervoorziening voor steeds meer mensen en verontreiniging van het water. Het water uit de rivieren en ander oppervlaktewater wordt dus steeds ongezonder.

Voor de rijke Indiër is er geen probleem: hij koopt zijn water bij een waterhandelaar of laat een eigen diepe waterput boren zodat hij van zuiver water kan genieten. De armen kunnen dat uiteraard niet betalen. Zeker op het platteland in afgelegen dorpen zijn de mensen dagelijks bezig met het halen van water van soms ver afgelegen bronnen of putten.

Ananda is een fervente voorstander van veilig, zuiver drinkwater voor iedereen. Dit omdat zuiver water essentieel is voor een gezond en waardevol bestaan. Ananda heeft in haar meer dan twintigjarig bestaan daarom reeds tal van projecten rond het bouwen van installaties voor drinkbaar water (waterput, opvangbekken, watertoren), met de gulle steun van zijn schenkers, kunnen financieren.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: