Je geniet van een belastingvermindering

Giften een Ananda vzw zijn fiscaal aftrekbaar.
Wanneer je op jaarbasis minstens 40 euro schenkt aan Ananda vzw, heb je recht op een fiscaal attest. Je ontvangt dit attest jaarlijs in maart volgend op het jaar waarin je jouw gift(en) deed.
De gegevens worden ook overgemaakt aan de FOD Financiën. Het attest wordt toegekend aan de titularis van de rekening van waaruit je de gift stort.

Voor elke schenking van 40 euro per jaar profiteer je van een belastingvermindering van 45%.

Als de belastingdienst je met 100% zekerheid kan identificeren, verschijnt je fiscaal attest automatisch in je aangifte.

We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart:

    • naam van de schenker,
    • het bedrag
    • het nummer van het fiscale attest.

Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om je aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt je gift niet weergegeven op Tax-on-web.

Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam en het officiële adres.
Een geboortedatum en rijksregisternummer (ondernemingsnummer voor vennootschappen) vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën.

Opgelet: gehuwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Meer informatie over belastingvermindering voor giften vind je op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: