Dit jaar viert de vrouwelijke missiecongregatie Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria, beter bekend als de Zusters van de Jacht, hun 125 jaar jubileum.
Op Kerknet kan je hun ‘Weg met God’ beluisteren via een audiodocumentaire, geregistreerd door Leo August De Bock.

Het verhaal van de congregatie is op zijn minst merkwaardig te noemen.
De stichtster van de orde, zuster Marie-Louise, moet een zeer doortastende en ondernemende persoonlijkheid geweest zijn. In een tijd dat het niet vanzelfsprekend was om als vrouw een onafhankelijke positie in te nemen, slaagde zij er in om een congregatie van uitsluitend vrouwen en uitsluitend gericht op het missionaire uit de grond te stampen.

Heden ten dage zijn het de plaatselijke zusters van de Jacht die in verschillende landen de taken van de missiezusters van weleer overnemen. Het missiehuis in Heverlee is omgebouwd tot een rusthuis met een paviljoen voor de zusters die speciale zorg nodig hebben. Wat blijft, is de verbondenheid van de zusters hier in het missiehuis die nog steeds met dezelfde interesse en waardering meeleven met de missiegebieden van weleer.

Voor Ananda is dit eveneens een moment om even stil te staan bij de verbintenis die Ananda heeft met enkele van deze zusters.

Van bij de start van Ananda was de band met de Zusters van De Jacht niet ver weg.
Tijdens de eerste projectenreizen die leden van Ananda om de drie à vier jaar naar Tamil Nadu brachten, werd er steevast een stop gehouden in Mulugamoodu, waar het eerste missiehuis van de congregatie werd gesticht door zuster Marie-Louise De Meester. Nog steeds financiert Ananda daar een project dat de minst bedeelde families helpt hun kinderen onderwijs te laten volgen.
Zuster Jeanne De Vos, die bij de start van onze vereniging de naam Ananda suggereerde, zette zich van bij haar aankomst in india in de jaren 1960 in voor de minstbedeelden in India en richtte in de vroege jaren 80 de National Domestic Workers Movement op, een nationale vereniging die de onzichtbare thuisarbeiders een stem gaf.
In Chennai financiert Ananda al enkele jaren een project dat kinderen probeert te behoeden voor misbruik en illegale praktijken in de thuisarbeid. Dit project wordt geleid door zuster Valarmathi, zuster van de Jacht. Haar organisatie in Chennai ontfermt zich ook over Indische gastarbeiders die voornamelijk werken in het Midden-Oosten.

Warm aanbevolen dus ‘Op weg met God’
www.kerknet.be/zustersvandejacht

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: