Zondag 16 juli 2023 trokken enkele leden van Ananda naar Oud-Heverlee, naar het missiehuis van de Jacht.
Vanuit dit huis trokken sinds 1927-1928 honderden zusters naar de vele missiegebieden overal in de wereld.
Overal waar nood was, gingen zij hulp bieden, naar hun grote voorbeeld: de stichteres van de orde Marie-Louise De Meester.

De zusters missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria of zusters missionarissen ICM (Immaculati Cordis Mariae), zoals de officiële naam van de orde luidt, is een internationale congregatie van zusters naar apostolisch recht. De congregatie werd later ook bekend als zusters van de Jacht, omdat het missiehuis aanvankelijk binnen het jachtgebied van de Arenbergers lag; het was ook de naam van het toenmalige gehucht. Het eerste missiegebied waar de stichteres naar toe trok én waar zij haar orde stichtte, was Moolugamoodu in het uiterste zuidelijke punt van Tamil Nadu, waar de eerste zorg uitging naar de wezen en verlaten kinderen. Nog steeds financiert Ananda daar een project om kinderen uit arme families de mogelijkheid te geven om naar school te gaan. Meer weten over de zusters van de Jacht? De site Zusters van de jacht - Op weg met Siggersigge, Sputnik en Oxo | Kerknet is een goed beginpunt.

Bij onze aankomst in het missiehuis werden we hartelijk verwelkomd door zuster Jeanne De Vos, Sr. Christin Mary en Fr. Felix D’Souza.

We kennen allemaal zuster Jeanne Devos, de meest bekende zuster van de Jacht. Zij was het die meer dan dertig jaar geleden in Mumbai startte met een beweging die de thuisarbeidsters wou bijstaan in hun gevecht voor onder andere een waardig leven, correcte arbeid en verloning en bescherming tegen misbruik en de bescherming van kinderen in thuisarbeid. De prille beweging zou later uitgroeien tot een grote beweging over heel India, de National Domestic Workers Movement (NDWM).
Na een leven vol toewijding zette zij enkele jaren geleden een stap op zij, wat zeker niet wou zeggen dat zij zich niet meer bezig hield met de beweging, integendeel. Nog steeds volgt ze de beweging en gaat ze lezingen geven, begeleidt en geeft steun waar nodig.
Lees haar verhaal op Zuster Jeanne Devos strijdt al zestig jaar tegen… | KU Leuven Stories

Sr. Christin Mary maakt sinds 2006 deel uit van de NDWM. Onder haar leiding groeide de NDWM verder uit tot een grote beweging over heel India? Ze gelooft sterk in het versterken van de positie van huishoudelijk personeel gebaseerd op wet en recht.
Fr. Felix D'Souza heeft de afgelopen drie decennia de rechten van werknemers in de stad Mumbai verdedigd. Als bekwame bestuurder van de NWDM, gaat hij in dialoog met groepen huishoudelijk werkers en leden van kinderrechtengroepen, tijdens zijn tournees door het hele land.
Lees meer op About Us – NDWM – The National Domestic Workers’ Movement

Ook aanwezig was Julie Hendrickx, nichtje van zuster Jeanne Devos, ambassadeur van de NDWM, schrijfster van het boek ‘Alsof de weg ons zocht’ over zuster Jeanne De Vos, en nog zoveel meer.
Je leert meer over Julie onder andere op 7 vragen op zondag ~ Julie Hendrickx | Kerknet

Fr. Felix was slechts enkele dagen in het land, Sr. Christin bleef enkele weken in het missiehuis. Het was dus een mooie kans om hen beiden, samen met zuster Jeanne Devos te spreken en te luisteren naar hun ideeën.
Samen met leden van Ananda waren nog een tiental andere mensen aanwezig, allen sterk geïnteresseerd in het werk van het NDWM, in het bijzonder voor de kinderen in thuisarbeid, de meesten zetten zich reeds op een of andere wijze in.

Sr. Christin en Fr. Felix verschaften ons uitleg over enkele van de NDWM.
Zo worden gaandeweg de Children Rights Movements (CRM) die overal in het land zijn opgericht (zo steunt Ananda al enkele jaren de CRM opgericht in Chennai) omgevormd tot kinderparlementen. Het is de bedoeling om de kinderen meer inzicht te geven hoe parlementen werken. Ook is het effect op kinderen die als minister in het parlement kunnen zetelen groot, plots beseffen ze dat er zoveel mogelijkheden op hun pad liggen, ook al zullen ze er hard moeten voor werken.

De NDWM beheert ook een viertal tehuizen waar misbruikte en mishandelde kinderen in thuisarbeid opgevangen en verzorgd worden. De leeftijd varieert van 5 tot 18 jaar.

Daarnaast organiseert de NDWM in verschillende staten opleidingen voor meisjes van 15 tot 18 jaar die niet meer naar school gaat. Ze leren daar verschillende vaardigheden zoals naaien, huishouden, computer… Na een examen krijgen ze een attest en hulp bij het zoeken naar werk.

Via de CRM en later de kinderparlementen wordt geprobeerd om kinderen die uit het schoolnetwerk vallen, terug naar school te brengen. Dit gebeurt onder andere via spel en bezoek aan de ouders.

Dat de NDWM nog hard nodig is, staat buiten kijf. Dat de thuisarbeiders een kwetsbare groep is en blijft ook.
De NDWM is een beweging opgericht voor het huishoudpersoneel, maar wordt ook gedragen en gevoed door datzelfde huishoudpersoneel. De grote uitdaging blijft de mensen zich blijven betrokken laten voelen, dat zij samen met zovele duizenden anderen de beweging maken.

Wil je meer over de werking en het doel van de NDMW? Ga naar NDWM – The National Domestic Workers’ Movement

Het gesprek, dat voornamelijk in het Engels verliep, kende een gemoedelijk einde met een koffie en een koekje. Sr. Christin en Fr. Felix hadden een klein geschenkje mee voor alle deelnemers. Naderhand volgde nog een hele fotosessie.

Het samenzijn met een groep gelijkgezinden en de interessante informatie maakten deze namiddag de moeite waard.

Dank aan iedereen, dank aan zuster Jeanne Devos, Sr. Christin Mary en Fr. Felix D’Souza, Julie voor de interessante uitleg.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: