image3Doel en missie:

Ananda vzw heeft als missie om de armste mensen in Tamil Nadu, India te ondersteunen en te helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden. De organisatie richt zich specifiek op de kastelozen, die het zwaarst getroffen worden door het kastensysteem dat nog steeds aanwezig is in India.

Ananda vzw steunt kleinschalige projecten van lokale organisaties, scholen, vrouwengroepen en dispensaria. Dit zijn vaak organisaties die niet in aanmerking komen voor financiële steun van grotere NGO's. Door deze kleinschalige projecten te ondersteunen, hoopt Ananda vzw bij te dragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de armste mensen in India.

De armsten der armen hebben vaak te kampen met grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Ananda vzw probeert deze uitdagingen aan te pakken door middel van gerichte projecten. 

Dankzij jullie draagt Ananda vzw bij aan de ontwikkeling van gemeenschappen in India. De organisatie gelooft dat iedereen het recht heeft op een waardig leven, ongeacht hun afkomst of sociale status. Ananda vzw blijft zich inzetten om de armste mensen in India te ondersteunen en te helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Hierbij kan niemand onbewogen blijven staan. Hieraan willen we blijven verder werken en rekenen we hiervoor ook op de steun van vele mensen die hetzelfde willen.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: