Pache Trust is een landelijke organisatie die actief is in het zuiden van Tamil Nadu, onder andere in de omgeving van Madurai, Melur. Ze zet zich actief in om de levensomstandigheden van de arme bevolking te verbeteren met tal van acties en projecten.
Sinds 2016 financiert Ananda een langlopend project dat de levensomstandigheden van families, getroffen door het HIV-virus en aids, helpt met onder andere re-integratie, onderwijs, juridische en financiële bijstand.
Hiervoor gaan medewerkers van Pache Trust de gezinnen in de dorpen rond Melur bezoeken. Verschillende van die dorpen zijn echter moeilijk te bereiken door de slechte transportmogelijkheden. Ook communicatie met sommige dorpen laat te wensen over. Vooral tijdens de covid-19-pandemie bleek de bereikbaarheid van deze gezinnen een groot probleem.

In 2022 ontving Ananda een aanvraag voor de aankoop van een gemotoriseerd voertuig (tweewieler).
Met de motor kan een medewerker de dorpelingen vlugger en sneller bereiken en is er een betere en snellere coördinatie van de nodige acties (vervoer materiaal, juridische en andere contacten) mogelijk.

Op onze projectenreizen hebben we zelf kunnen ervaren dat het haast onmogelijk is om met bus of trein een afgelegen dorp te bezoeken. Ook de wegen ernaartoe laten dikwijls te wensen over.
We waren dus snel overtuigd van de noodzaak van deze aanvraag.
Ananda financierde de aankoop van een motor voor 1350 euro.

In april 2023 kregen we een uitvoerige en dankbare brief, waarin nogmaals de noodzaak van een eigen vervoer werd benadrukt.
Ook werd even stilgestaan bij de verschillende stappen die de organisatie nog moest volgen vooraleer de motorfiets effectief te kunnen inzetten - voertuig inschrijven op naam van de organisatie, de medewerker(s) die een rijbewijs moeten behalen – kortom, de aankoop van de motorfiets bleek een avontuur op zichzelf.

Maar: eind goed, al goed. De bijgevoegde foto’s laten een trotse medewerker zien.
Pache Trust is nu in staat om zelfs in de meest afgelegen dorpen snel en adequaat hulp te geven aan de families die het hard nodig hebben.

Daarom willen we de dankwoorden van de medewerkers en vrijwilligers van Pache Trust en de families en leiders van de gemeenschappen waarvoor zij werken met jullie delen!

 

image1
image1
image2
image2
image3
image3

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: