Jaarverslag periode april 2022 tot en met maart 2023

Pache Trust is een landelijke organisatie die actief is in het zuiden van Tamil Nadu, onder andere in de omgeving van Madurai, Melur. Ze zet zich in om de levensomstandigheden van de arme bevolking te verbeteren met tal van acties en projecten.

Sinds 2016 financiert Ananda een langlopend project dat de levensomstandigheden van families, getroffen door het HIV-virus en aids, helpt met onder andere re-integratie, onderwijs, juridische en financiële bijstand.
Elk jaar ontvangt Ananda een jaarrapport waarin de activiteiten van het vorige jaar worden toegelicht.

We laten hen zelf aan het woord:

Tijdens interventieactiviteiten voor preventie en bestrijding van hiv/aids onder kwetsbare en hoog risicogroepen (HRG) in de regio Melur, district Madurai, identificeerde PACHE TRUST onschuldige slachtoffers van hiv/aids, met name kinderen en vrouwen. Vanwege de besmetting met het hiv-virus krijgen ze te maken met verwaarlozing, isolatie, stigmatisering, discriminatie, onrecht, onmenselijke behandeling, misbruik, plagen, uitbuiting. De vrouwen en kinderen en hun families raken sociaal geïsoleerd wat leidt tot sociale, psychologische en emotionele problemen. De geviseerde vrouwen en kinderen kampen daardoor in grote mate met zelfmoordneigingen.

Pache Trust werd geconfronteerd met deze problematiek en besloot een project op te starten om de hiv-besmette vrouwen en kinderen (ook de kinderen van wie een of beide ouders overleden zijn aan aids) te helpen met alle aspecten in hun leven zijnde welzijn, ontwikkeling en empowerment in alle aspecten van het leven te waarborgen, met name met betrekking tot onderwijs (academisch technisch), beroepsmatig, economisch, gezondheidszorg en behandeling, voeding, juridisch, cultureel enz. en ook van het veiligstellen van rechten en voordelen in het kader van sociale voorzieningen, beveiliging en bescherming, het veranderen van de mindset van de gemeenschap ten opzichte van mensen met hiv/aids.
In het project werd en wordt sterk de nadruk gelegd op het proces van zelfredzaamheid en ondersteuningsprogramma’s met actieve deelname en samenwerking van de vrouwen en kinderen voor wie het project werd gerealiseerd.

Het voorstel werd voor financiële ondersteuning voorgelegd aan Ananda, België, dat tot onze vreugde het belang van dit project inzag en positief reageerde op onze oproep.

Nu presenteert PACHE TRUST u graag de details van de voortgang (activiteiten en prestaties), de impact ervan en de moeilijkheden die we ervaren tijdens de uitvoering van het project.

Het volledige verslag kan je hier lezen.

image2
image2
image3
image3
image4
image4
image5
image5
image6
image6
image7
image7

Meer foto's vind je hier.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: